SISAProduct

ผลงานที่ผ่านมา

SISA ไม่ใช่แค่ทำให้ผ่านประกันคุณภาพ เท่านั้น
แต่ SISA ทำให้โรงเรียนเป็นผู้นำการศึกษา ยุคดิจิทัล

รางวัล Thailand ICT Award Excellence 2018

รางวัล Thailand ICT Excellence Award  2018

SISA เราคือผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จของ สบันการศึกษาระดับคุณภาพหลายๆ แห่ง
ยินดีกับวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคตะวันออก (อี.เทค) ที่คว้ารางวัลสูงสุด Thailand ICT Excellence Award 2018

รางวัล Thailand ICT Excellence Award 2009

รางวัล Thailand ICT Excellence  Award 2009

การพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เป็นอีก VISION หนึ่งของ SISA ซึ่งได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา จนได้รับรางวัล เมื่อ 10 ที่แล้ว และ SISA จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อประเทศของเรา
“SISA พัฒนาโดยคนไทยเพื่อสถาบันการศึกษาไทย”


มีระบบอะไรบ้างในโปรแกรม SISA Smart?

มาหาคำตอบใน SISA กัน

คำยืนยันจากผู้บริหารใช้ SISA

จะได้อะไรเมื่อใช้ SISA Smart

โปรแกรม SISA Smart

โปรแกรมบริหารงานโรงเรียน ครอบคลุมการทำงานทุกฝ่ายในองค์กร ซึ่งมีมากกว่า 20 โมดูล ให้ท่านได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม โปรแกรมมีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้ได้ทุกระดับการศึกษา และสามารถเปลี่ยนภาษา ที่ใช้ได้มากกว่า 2 ภาษา ใช้ได้ทุกอุปกรณ์ ทุกเวลา ทุกสถานที่

โรงเรียนมี App Mobile ใช้ฟรี

SISA Smart Mobile Application พัฒนาเพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน และครู สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้ปกครองสามารถเข้าดูข้อมูลผลการเรียน เวลาเรียน คะแนนความประพฤติ และสำคัญที่สุดสามารถค้นหาตำแหน่งของบุตรหลานว่าที่อยู่ที่ใด

ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน

SISA Smart สามารถติดตั้งระบบ Cloud Computing ซึ่งค่าเช่าพื้นที่มีราคาถูกกว่าซื้อ Server อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการดูแลรักษา นอกจากนี้ ระบบถูกออกแบบ Web Application และมีเทคนิคการใช้ให้มีความยืดหยุ่นสูง ลดค่าใช้จ่ายในซื้อลิขสิทธิ์ Software ที่สำคัญ SISA คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด ระบบมีการเข้ารหัสฐานข้อมูล และมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านไม่สูญหายเพราะใช้ Cloud ของ Google ซึ่งมีระบบความปลอดภัยสูงที่สุดในขณะนี้

เพิ่มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการทำงาน

โรงเรียนที่ใช้ SISA Smart 100% ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการนำระบบ IT มาใช้ภายในองค์กร โดยเน้นการใช้งานฐานข้อมูลร่วมกัน ทำให้ลดการซ้ำของข้อมูล ระบบพัฒนาเพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน ลดกระดาษ เน้นการใช้งานได้จริง ยกระดับการบริหารงานให้สูงขึ้น ให้มีความทันสมัย ผู้บริหาร มีความ Smart ในการใช้ IT อย่างแท้จริง

โทรเลย. 091-039-9219 081-940-5893